Poruka za sluge Božije

 

                                  “Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda,

                                  On im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje,

                                  blagosilja nas … “

Psalam 115:11-12a

 

      George Mozor

 

                 Dobrodošli na internet prezentaciju Rumunske Pentekostne crkve u Vojvodini, Srbija

                 Verujemo da je ova internet prezentacija izraz Božije volje za stanovnike Vojvodine, i za Vas koji živite u inostranstvu i molite se za nas. Na ovoj internet prezentaciji želimo da Vam prikažemo aktivnosti i Božije delo u crkvama na teritoriji Banata, Srbija.

                 Drago nam je za svakoga ko posećuje ovaj sajt. Želimo da budemo blagoslov za Vaše duše, i da Vam pomognemo da budete bliži Bogu.

 

“Da vam Gospod umnoži blagoslove

Vama i sinovima Vašim. Gospod da Vas blagoslovi

tvorac neba i zemlje”

Psalam 115:14-15

 

George Mozor

Episkop  Rumunskih Pentekostnih crkvi

Pozdravna reč

    Početna

EVANGELION

Srbija

. . . Sila Božija

USA
My Lord Jesus Christ
Jesus is Lord

 

 

© 2009 Copyright www.Evangelion-Serbia.com

NOVOSTI

 

Video

 

TV Banat

Kamp sa decom

Vojvodinci 2012

 

(Video)

 

Postavljeno : 23.10.2012.

 

 

Nove slike

 

Postavili smo novi album sa slikama

(Krštenje -Vojvodinci

19.08.2012)

 

(Slike-Godina-2012)

 

Postavljeno : 23.10.2012.

 

 

Video

 

TV Banat

Kamp sa decom

Vojvodinci 2011

 

(Video)

 

Postavljeno : 29.07.2011.

 

 

Nove slike

 

Postavili smo novi album sa slikama

(Krštenje -Vojvodinci

28.08.2010)

 

(Slike-Godina-2011)

 

Postavljeno : 29.08.2011.